Läkepedagogik & Socialterapi

Humanprogress arbetar utifrån en antroposofisk värdegrund. Metodisk inriktning är läkepedagogik och socialterapi. Dessa har utvecklats ur den antroposofiska människokunskapen, där alla människors absoluta lika värde är en av grundpelarna.

Läkepedagogiken används vid vård och omsorg av barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Man formar helheten runt barnet i ett pedagogiskt syfte. Socialterapin lägger tyngdpunkten vid det sociala, att medvetet skapa en social situation där den enskilde fritt kan utveckla ett förhållande till sig själv och sin omvärld.

För att konkretisera det socialterapeutiska arbetet arbetar vi utifrån fem grundteser:

 • Esteem
  Att värdesätta människan, se varje individs människovärde
 • Empowerment
  Individens makt över sin egen tillvaro och att utveckla sig själv
 • Engagement
  Medarbetarens personliga engagemang för varje individ
 • Experience
  Att arbeta med erfarenheter på ett positivt sätt
 • Enjoyment
  Att uppmärksamma glädjeämnen i livet

Verksamhetens ambitioner kan också formuleras på följande sätt:
Att utveckla individens inneboende resurser och finna gemenskapssammanhang där individen och dennes omgivning kan få glädje och självkänsla av dessa.

Vi anser att det är en mänsklig rättighet att ha en meningsfull plats i samhället och en plats i en gemenskap i sin närmiljö. Att känna sig behövd och uppskattad utifrån sina förmågor och inte endast möta sig själv utifrån sina svårigheter.

Om du vill veta mer om läkepedagogik och socialterapi kontakta gärna VÄRNA, förbundet för antroposofisk läkepedagogik och socialterapi www.varna.nu