Lilla Möllan, serviceboende i Mölnbo

Serviceboendet Lilla Möllan ligger i Mölnbo med fem minuters gångavstånd till buss och pendeltåg.

Tillstånd

Bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ 9p LSS.

Målgrupp: Vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt 1§ 1p LSS.
Antal platser:
5

Socialterapi på Lilla Möllan

De boende på Lilla Möllan är vuxna individer. Det innebär att tyngdpunkten för arbetet ligger på samarbete. Medarbetarens uppgift är att stödja den boende i de vardagssituationer han eller hon behöver stöd i. Varje boende har en stödperson i medarbetargruppen. Den boende och medarbetaren utarbetar gemensamt en plan för hur till exempel en vecka skall se ut.

Det kan handla om matinköp, när lägenheten skall städas, vilka fritidsaktiviteter som skall genomföras och på vilket vis den boende vill ha och behöver stöd i de olika göromålen eller aktiviteterna. I och med att vi har gemensamma utrymmen på Lilla Möllan finns stora möjligheter för umgänge och samvaro. Fritidsaktiviteter planeras av de boende och genomförs individuellt eller i mindre konstellationer tillsammans med medarbetare.

Socialterapi på Lilla Möllan kan sammanfattas med:

Samarbete, möjlighet till gemenskap med utgångspunkt från den egna bostaden och individuellt utformat stöd.

Intresseanmälan, serviceboende

Om du är intresserad av att flytta till Lilla Möllan, serviceboende, eller annan liknande boendeform inom Humanprogress går det bra att göra en enkel första intresseanmälan nedan. Du kan självklart också bara ställa en fråga till oss så återkommer vi till dig. Klicka här!

Intresseanmälan handläggare

För dig som är handläggare och vill göra en intresseanmälan till ett av våra serviceboenden så har vi utformat ett formulär för att underlätta, så att inga viktiga uppgifter uteblir: Humanprogress – intresseanmälan


Hitta hit

Vägbeskrivning

Föreståndare
Lotta Hagenius

Telefon
070 – 395 99 92

Tel enhet
073 – 550 13 73

E-post
lotta@humanprogress.se

Enhetsansvarig
Yvonne Jakobsson

Telefon
072 - 220 55 01

E-post
yvonne@humanprogress.se

Postadress
Humanprogress Möllan
Kulturcentrum Järna 7
Järna 153 91