Om Humanprogress

Humanprogress erbjuder boendelösningar för ungdomar och vuxna med särskilda behov enligt LSS, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utifrån en antroposofisk värdegrund arbetar vi tillsammans med boende och uppdragsgivare för att hitta en helhetslösning för varje individ. Genom socialt nätverkande och samarbete med skolor, arbetsplatser hjälper vi de boende, att både finna sig själva i en gemenskap med andra och att utveckla sina egna förmågor. Vi har mångårig erfarenhet inom läkepedagogik och socialterapi och utbildar våra medarbetare kontinuerligt.
(Läs gärna mer om läkepedagogik/socialterapi och våra kärnvärden under respektive länk.)

Vi arbetar för att efter individens önskan, behov och förmåga hitta, skapa boende och arbete eller skola i ett adekvat socialt sammanhang. Att stödja utvecklingen av individens inneboende resurser och finna gemenskapssammanhang där individen och dennes omgivning kan få glädje och självkänsla av dessa. Vi anser att det är en mänsklig rättighet att ha en meningsfull plats i samhället och en plats i en gemenskap i sin närmiljö, att känna sig behövd och uppskattad utifrån sina förmågor och inte endast möta sig själv utifrån sina svårigheter och eventuella funktionsnedsättningar.
(Läs gärna mer om våra verksamheter under länken: Verksamhet)

Organisation

Humanprogress består idag av två verksamhetsbolag: Humanprogress utsikten och Humanprogress Stinsen. Verksamhetsbolagen ägs av moderbolaget Humanprogress som ägs av Horst-Henrik Liljeström, Dag Klingborg och Sacke Chalkias. Alla delägare arbetar aktivt i verksamheten. Horst-Henrik som föreståndare, Sacke som tillförordnad föreståndare och Dag med ekonomi, administration och utveckling. Varje enhet har dessutom en platsansvarig med ett utökat ansvar. Tillsammans har vi regelbundna möten med medarbetare, platsansvarig och föreståndare.

Samverkan

Vi samarbetar med olika skolor i Järna och Södertälje med omnejd, likaså med olika arbetsplatser och dagliga verksamheter. Vi har också ett brett kontaktnät med olika terapeuter så som kroppsterapier, samtalsterapi, konstnärliga terapier etc.

Historik

Humanprogress startades av Horst-Henrik Liljeström och Dag Klingborg i augusti 2001 då i form av ett handelsbolag och utifrån en ung mans behov av en heltäckande vardagssituation. Hans speciella behov kunde inte tillgodoses av befintliga verksamheter, varken kommunala eller privata i vår kommun. Tillsammans med honom och berörda skapade vi en kollektiv
boendeform. Med utgångspunkt från den gemenskapen, hans egna behov och förmågor skapade vi ett socialt sammanhang för hans behov. Efter studier och projektarbete under Humanprogress vägledning studerade han vidare på annan ort.

Sommaren 2002 startade vi aktiebolaget Humanprogress utsikten och tog samtidigt in Sacke Chalkias som tredje delägare. Vi förvärvade en fastighet på Sunnemovägen 15 i Järna och startade ungdomsboendet Utsikten som ligger i centrala Järna med cirka tio minuters gångavstånd från pendeltågstation.

I mars 2005 förvärvade vi fastigheten på Stationsvägen 16 i Södertälje och påbörjade en ombyggnation till fem lägenheter, jourrum och gemensamhetsutrymmen. Fastigheten är belägen i anslutning till Södertälje Hamn, före detta Södertälje Södra. Tidigare beboddes fastigheten av stinsen och det namnet ville vi så klart ta hand om, därav namnet Stinsen. Hösten 2005 påbörjades inflyttningen i samband med att vi genom upphandling fått ramavtal med Södertälje kommun och tillstånd från Länsstyrelsen för vuxenboende enligt LSS.

Under 2012 öppnade vi upp sex platser serviceboende i Mölnbo som under de kommande åren utökades till totalt tretton platser fördelat på tre fastigheter.

I dag 2020 har vi totalt tillstånd för fem platser för ungdomar och tretton platser för vuxna i serviceboende och fem platser för vuxna i gruppbostad och tillsammans är vi cirka furtio medarbetare.