Stinsen, gruppbostad i Södertälje

Gruppbostaden Stinsen ligger i Södertälje Hamn med fem minuters gångavstånd till buss och pendeltåg. Fastigheten inrymmer fem separata lägenheter, jourrum och gemensamhetsutrymmen så som kök, bastu, tvättstuga och allrum.

Tillstånd

Bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ 9p LSS.

Målgrupp: Vuxna personer med funktionsvariationer, autism eller autismliknande tillstånd enligt 1§ 1p LSS.
Antal platser: 5.

Socialterapi på Stinsen

De boende på Stinsen är vuxna individer. Det innebär att tyngdpunkten för arbetet ligger på samarbete. Medarbetarens uppgift är att stödja den boende i de vardagssituationer han eller hon behöver stöd i. Varje boende har en stödperson i medarbetargruppen. Den boende och medarbetaren utarbetar gemensamt en plan för hur till exempel en vecka skall se ut.


Det kan handla om matinköp, när lägenheten skall städas, vilka fritidsaktiviteter som skall genomföras och på vilket vis den boende vill ha och behöver stöd i de olika göromålen eller aktiviteterna. I och med att vi har gemensamma utrymmen på Stinsen finns stora möjligheter för umgänge och samvaro. Fritidsaktiviteter planeras av de boende och genomförs individuellt eller i mindre konstellationer tillsammans med medarbetare.

Socialterapi på Stinsen kan sammanfattas med:

Samarbete, möjlighet till gemenskap med utgångspunkt från den egna bostaden och individuellt utformat stöd.

Intresseanmälan, gruppbostad

Om du är intresserad av att flytta till Stinsen, gruppbostad, eller annan liknande boendeform inom Humanprogress går det bra att göra en enkel första intresseanmälan nedan. Du kan självklart också bara ställa en fråga till oss så återkommer vi till dig. Klicka här!

Intresseanmälan handläggare

För dig som är handläggare och vill göra en intresseanmälan har vi utformat ett formulär för att underlätta, så att inga viktiga uppgifter skall utebli: Humanprogress – intresseanmälan