Vänorganisationer

Vi samarbetar med

Novalisgymnasiet
Gymnasiesärskola och gymnasieskola i Järna för ungdomar med behov av särskilt stöd
www.novalisgymnasiet.se

Saltå By
Skola och daglig verksamhet
www.saltaby.se

Stiftelsen Eir
Daglig verksamhet
www.stiftelseneir.se

Solåkrabyn
Daglig verksamhet
www.solakrabyn.se

Norrbyvälle
Daglig verksamhet
https://www.norrbyvalle.se/

Tunapack
Daglig verksamhet
https://tunapack.se/

Friemann Convergence AB

Personaluthyrning, personlig assistans och speciallösningar

https://friemanns.com/

LSS-byrån

Kvalitets-, kompetensutveckling och rådgivning inom LSS.

https://www.lssbyran.se/

Vi är medlemmar i

Värna

Förbundet för antroposofisk läkepedagogik och socialterapi

ilg-logga1

ILG
Individuellt liv i gemenskap

Vi är andelsägare av

Ekobanken

En bank med ekologisk, social och kulturell inriktning