Aktuellt

Vi söker nu flera tjänster som boendestödjare till våra enheter Utsikten (ungdomsboende) och Stinsen (gruppboende). Om du är intresserad kan du läsa mer här.

Från och med september 2023 går Peter Friemann, Kim Edberg-Ros och Helge Wilk in och och börjar ta över ledningen av verksamheten. Enheterna kommer att fortsätta som vanligt och inga övriga ändringar sker.

Som ett led i vår verksamhetsutveckling byter vi nu verksamhetsystem till Alfa eCare Epsilon.
Det kommer att innebära att vi kan arbeta ännu mer strukturerat och följa upp resultat av vårt utvecklingsarbete med genomförandeplan, avvikelser, mm.

I början av september 2020 aviserade Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet Idea att de går samman och bildar Fremia vid årsskiftet 2020/2021.

Detta betyder att Humanprogress nu är medlemmar i Fremia från och med Januari 2022.

Med anledning av den snabba och akuta spridningen av Coronaviruset (Covid-19) kommer här info om hur vi arbetar med frågan.

Famna är riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg i Sverige.

En artikel om Robyggebutiken i Ytterjärna.

I torsdags samlades alla enheter till en trevlig grillfest på Myrängen.

GDPR Information

Humanprogress förvärvar Robygge AB. Därigenom tryggas verksamheten och en långsiktig utveckling möjliggörs.

En trevlig middag med god julmat och traditionsenligt uppträdande av boende samt besök av julbocken.

Pumporna stod välkomnande vid entrén och marängspökena fick uttrycksfulla ögon av smält choklad. 🎃👻

Nu har vi också tagit styrelsebeslut på att all eventuell vinst skall återinvesteras i verksamheten.

Nu har vi tillsammans med AHLIN & GRAN tagit fram en egen färgkarta.

Det krävs ett engagemang och en människosyn utöver det vanliga för att i alla lägen verkligen ta tillvara det positiva och utvecklingsbara hos varje unik person med intellektuell/psykisk funktionsnedsättning.

Bilder från Humanprogress på LSS-dagen.

Humanprogress internutbildning Läs, som sker i samarbete med andra Värnaanslutna verksamheter är nu dubbelt godkänd.

Nu har vi skapat och arbetat med våra ledord och kärnvärden.

Som en del i ett ständigt pågående utvecklingsarbete rekryterar omsorgsverksamheten Humanprogress Ellinor Idevall som vd.

Humanprogress är genom vår branschorganisation Värna representerade på Almedalen.

"Jag tycker Möllan är bra. Här är man fri och självgående."