White house with gravel around itWooden staircase inside a house

Möllan, serviceboende i Mölnbo

Serviceboendet Möllan ligger i Mölnbo med fem minuters gångavstånd till buss och pendeltåg. Fastigheten inrymmer sex separata lägenheter, jourrum och gemensamhetsutrymmen så som kök, tvättstuga och allrum.

Tillstånd

Bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ 9p LSS.

Målgrupp: vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd enligt 1§ 1p LSS.
Antal platser: 6.

Socialterapi på Möllan

De boende på Möllan är vuxna individer. Det innebär att tyngdpunkten för arbetet ligger på samarbete. Medarbetarens uppgift är att stödja den boende i de vardagssituationer han eller hon behöver stöd i. Varje boende har en stödperson i medarbetargruppen. Den boende och medarbetaren utarbetar gemensamt en plan för hur till exempel en vecka skall se ut.

Det kan handla om matinköp, när lägenheten skall städas, vilka fritidsaktiviteter som skall genomföras och på vilket vis den boende vill ha och behöver stöd i de olika göromålen eller aktiviteterna. I och med att vi har gemensamma utrymmen på Möllan finns stora möjligheter för umgänge och samvaro. Fritidsaktiviteter planeras av de boende och genomförs individuellt eller i mindre konstellationer tillsammans med medarbetare.

Socialterapi på Möllan kan sammanfattas med:

Samarbete, möjlighet till gemenskap med utgångspunkt från den egna bostaden och individuellt utformat stöd.

Intresseanmälan, serviceboende

Om du är intresserad av att flytta till Möllan, serviceboende, eller annan liknande boendeform inom Humanprogress går det bra att göra en enkel första intresseanmälan nedan. Du kan självklart också bara ställa en fråga till oss så återkommer vi till dig. Klicka här!

Intresseanmälan handläggare

För dig som är handläggare och vill göra en intresseanmälan till ett av våra serviceboenden så har vi utformat ett formulär för att underlätta, så att inga viktiga uppgifter uteblir: Humanprogress – intresseanmälan