Almedalen - Värna - Humanprogress

Humanprogress är genom vår branschorganisation Värna representerade på Almedalen.

Inbjudan till Värnas seminarium om:
Perspektivbyte och nya, adekvata styrformer ger livskvalitet inom omsorgen

Torsdagen den 3/7 2014 kl. 10:30 - 12:00

Café Amalia, Hästgatan 3Vad skulle hända med diskussionerna om styrformer och driftssystem om vi vände på perspektiven och utgick från personalens erfarenheter, reflektioner, kompetens och behov? Perspektivbytet skulle innebära att vi fick en annan blick för vad kvalitet i välfärdsyrkena är.Samtala med oss om möjlighet att ta tillvara och skapa livskvalitet. Ett system där kvalitet likställs med mätbara resultat som ska synas utifrån tenderar att osynliggöra det alla är överens om är verklig kvalitet. Kvalitet ligger inte i evidensbaserade metoder, utan i hur dessa metoder omsätts i varje enskild situation. Inte heller ligger kvaliteten i manualer och regelverk utan i hur dessa fungerar som stöd för en omdömesgill handling.Praktiken har helt enkelt sitt eget kunskapsfält som kan utvecklas, och stå i dialog med forskning, manualer och regelverk. Men det är i praktiken, i de konkreta och enskilda handlingarna, som kvaliteten måste återfinnas. Hur skapar vi system som odlar, förfinar och premierar ett gott omdöme – och som reagerar när omdömet saknas? Och hur kan man utveckla en klok politik i den här frågan? Politiken handlar ju om att skapa generella system. System som skapar handlingskraftiga och kloka individer. Inte system som passiviserar och detaljkontrollerar.

Medverkande:
Huvudtalare: Jonna Bornemark, Föreståndare Centrum för Praktisk kunskap, Södertörns Högskola. Moderator: Inez Abrahamzon, journalist.

Inbjudan till seminarium om:
Livskvalitetsvärden inom skola, förskola, vård och omsorg

Torsdagen den 3/7 2014 kl. 14.00 -15.30

Campus Gotland, Cramérgatan 3 i VisbyKommersialiseringen inom skola, förskola, vård och omsorg och en allt hårdare statlig styrning av verksamheternas utformning lamslår kreativiteten och gör att livskvalitetsvärden och kulturella och sociala aktiviteter kommer i kläm. Under det senaste årtiondet har utvecklingen av ersättnings- och kontrollsystem främst inriktats på att förhindra vinstdrivande företag från att missbruka offentliga medel. Det ökade statliga kontrollbehovet gör att regelsystemen blir alltmer stelbenta med ensidigt fokus på det kvantitativt mätbara.Livskvalitetsvärdena sätts på undantag. Förlorare är barn, elever och vårdtagare, vars valfrihet inte längre handlar om innehåll utan om kommersiella alternativ. Möt företrädare för idéburna alternativ inom skola, förskola, vård och omsorg och samtala om hur vi skapar verklig valfrihet. Hur får vi spelregler som gör det möjlig för olika pedagogiska, terapeutiska och sociala alternativ att förverkligas efter sina förutsättningar?För att återskapa en kvalitativ valfrihet inom förskola, skola. vård och omsorg krävs andra spelregler för idéburna, icke vinstdrivna verksamheter.

Medverkande:
Företrädare för Idéburna Skolors Riksförbund, Famna, Värna, Freinetföreningen, Montessoriförbundet, Riksföreningen Waldorfförskolornas Samråd, Waldorfskolefederationen och Waldorflärarhögskolan samt ansvariga politiker.

Vill du jobba hos oss?

Vi söker nu flera tjänster som boendestödjare till våra enheter Utsikten (ungdomsboende) och Stinsen (gruppboende). Om du är intresserad kan du läsa mer här.

Läs mer