Humanprogress blir medlemmar i Fremia

I början av september 2020 aviserade Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet Idea att de går samman och bildar Fremia vid årsskiftet 2020/2021.

Detta betyder att Humanprogress nu är medlemmar i Fremia från och med Januari 2022.

Fremia blir Sveriges största oberoende arbetsgivarförening och företräder kooperativa, värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. Den nya organisationen kommer initialt att samla 5 600 medlemsföretag med tillsammans 150 000 anställda. Fremia kommer att erbjuda både arbetsgivarservice och intressepolitiskt påverkansarbete.

Nytt verksamhetssystem

Som ett led i vår verksamhetsutveckling byter vi nu verksamhetsystem till Alfa eCare Epsilon.
Det kommer att innebära att vi kan arbeta ännu mer strukturerat och följa upp resultat av vårt utvecklingsarbete med genomförandeplan, avvikelser, mm.

Läs mer