Humanprogress uppdragsutbildning certifierad

Humanprogress uppdragsutbildning Läs, som sker i samarbete med andra Värnaanslutna verksamheter är nu dubbelt godkänd. Efter att ha erkänts uppfylla de kunskapskrav som socialstyrelsen ställer på personal som arbetar med personer med funktionsnedsättningar (SOSFS 2014:2) har nu LäS-utbildningen också blivit godkänd som en antroposofisk utbildning inom ramen för den medicinska sektionen av den Fria Högskolan i Dornach. I mitten av februari fick LäS-utbildningen besök av Andreas Fischer och Anette Pichler från internationella utbildningsrådet i två dagar för certifiering.