Humanprogress uppdragsutbildning certifierad

Humanprogress uppdragsutbildning Läs, som sker i samarbete med andra Värnaanslutna verksamheter är nu dubbelt godkänd. Efter att ha erkänts uppfylla de kunskapskrav som socialstyrelsen ställer på personal som arbetar med personer med funktionsnedsättningar (SOSFS 2014:2) har nu LäS-utbildningen också blivit godkänd som en antroposofisk utbildning inom ramen för den medicinska sektionen av den Fria Högskolan i Dornach. I mitten av februari fick LäS-utbildningen besök av Andreas Fischer och Anette Pichler från internationella utbildningsrådet i två dagar för certifiering.

Nytt verksamhetssystem

Som ett led i vår verksamhetsutveckling byter vi nu verksamhetsystem till Alfa eCare Epsilon.
Det kommer att innebära att vi kan arbeta ännu mer strukturerat och följa upp resultat av vårt utvecklingsarbete med genomförandeplan, avvikelser, mm.

Läs mer