Nu blir vi ideella!

Humanprogress har redan från start arbetat utifrån sin värdegrund och har därför haft hög kvalité som högsta mål. Nu har vi också tagit styrelsebeslut på att all eventuell vinst skall återinvesteras i verksamheten och gör följande tillägg i bolagsordningen: "Bolaget kommer att återinvestera all vinst/överskott i verksamheten. Ingen aktieutdelning kommer att ske utöver återbetalning av aktieägartillskott. Vinst och behållna tillgångar som överstiger skulder och aktieägartillskott vid en eventuell likvidation delas ut till verksamhet med allmännyttigt ändamål."

Nytt verksamhetssystem

Som ett led i vår verksamhetsutveckling byter vi nu verksamhetsystem till Alfa eCare Epsilon.
Det kommer att innebära att vi kan arbeta ännu mer strukturerat och följa upp resultat av vårt utvecklingsarbete med genomförandeplan, avvikelser, mm.

Läs mer