Nu blir vi ideella!

Humanprogress har redan från start arbetat utifrån sin värdegrund och har därför haft hög kvalité som högsta mål. Nu har vi också tagit styrelsebeslut på att all eventuell vinst skall återinvesteras i verksamheten och gör följande tillägg i bolagsordningen: "Bolaget kommer att återinvestera all vinst/överskott i verksamheten. Ingen aktieutdelning kommer att ske utöver återbetalning av aktieägartillskott. Vinst och behållna tillgångar som överstiger skulder och aktieägartillskott vid en eventuell likvidation delas ut till verksamhet med allmännyttigt ändamål."

Vill du jobba hos oss?

Vi söker nu flera tjänster som boendestödjare till våra enheter Utsikten (ungdomsboende) och Stinsen (gruppboende). Om du är intresserad kan du läsa mer här.

Läs mer